Basisschoolleerlingen

1. Waaraan merk je problemen op school/ thuis?

 • Komt het lezen van je kind traag en moeizaam op gang?

 • Haalt je kind de letters door elkaar of zet hij/zij deze in de verkeerde volgorde?

 • Heeft je kind moeite met begrijpend lezen?

 • Heeft je kind vaak hoofdpijn of buikpijn?

 • Blijft de spelling nog steeds lastig?

 • Heeft je kind soms geen zin om naar school te gaan?

 • Kan je kind de tafels of de topografie moeilijk onthouden?

 • Is er sprake van dyslexie, die buiten de vergoede regeling valt?

Of

 • Zijn er rekenproblemen?

 • Blijft het tellen moeilijk?

 • Gebruikt je kind altijd zijn (haar) vingers om sommen op te lossen?

 • Kan je kind de tafels niet onthouden?

 • Begrijpt je kind de verhaaltjessommen niet?

 • Zijn er problemen met klokkijken, breuken, decimale getallen, meten, tijd en geld?

Ik wil je kind graag helpen en samen met jullie de ondersteuning bieden, die je kind nodig heeft.
Door mijn jarenlange ervaring met leerlingen met leerproblemen, zijn er vaak verbluffende resultaten.
De sterke kanten van het kind worden gebruikt. Je kind krijgt hulp op maat en indien nodig, zoeken we naar voorlees/taalsoftware ter compensatie.

Voor de spelling en het lezen gebruiken we een taalgame, die adaptief is en waarbij ik de toetsresultaten kan invullen,
zodat een kind optimaal kan gamen op zijn/ haar eigen niveau!
De meeste leerlingen vinden dit leuk, omdat ze op een speelse manier aan hun spelling kunnen werken.

Ook bij de rekenbehandelingen gebruik ik mooie rekenapps, die de lessen ondersteunen.

2. En dan?

In het kader van passend onderwijs zitten leerlingen met zeer veel verschillende zorgbehoeften in één groep. Voor leerkrachten is het een enorme taak om al deze leerlingen de zorg te geven, die ze nodig hebben. Soms is dat heel moeilijk.
Wanneer het kind steeds meer achterblijft bij de rest van de groep, zoeken ouders hulp buiten de school en voor de remedial teacher is het dan belangrijk om zo open mogelijk met ouders, kind  en school te communiceren.

In de afgelopen jaren was het geweldig om te merken hoe kinderen soms heel onzeker begonnen aan de behandeling en me aan het eind van het traject zelfverzekerd uitzwaaiden! Ze vertrouwden weer op zichzelf, doordat ze grip hadden gekregen op lezen, spelling en rekenen.

3. Werkwijze Tiemens Teaching

 • Allereerst is er een vrijblijvende gesprek met jullie als ouders/ verzorgers van je kind.

 • Hierna volgt de intake.

Bij de intake gebruik ik zoveel mogelijk de onderzoeksgegevens van school. Ook kunnen gegevens worden gebruikt van een extern bureau, wanneer een kind hier al eerder is onderzocht. Wanneer deze gegevens niet meer actueel zijn, onderzoek ik je kind voor een niveaubepaling.

 • Vervolgens stel ik een handelingsplan op en starten we een route, waarin je kind zoveel mogelijk zijn/ haar achterstand zal proberen in te inhalen.
  Uiteraard gaat deze behandeling ook weer in overleg met de school van je kind.
  Vanuit de door de school gebruikte methodes, zet ik mijn expertise in.

 • Tijdens de behandeling, waarbij een ouder/ verzorger aanwezig is, ga ik ervan uit, dat je wekelijks samen met je kind nog vier keer thuis oefent (ongeveer 20 minuten), zodat het geleerde goed ingeslepen wordt.

Om thuis als ouder/ verzorger te kunnen oefenen, verzorg ik instructies. De combinatie van de behandelingen en het oefenen thuis, dragen bij aan een positief effect.

De begeleiding die ik bied, omvat de volgende keuzes:

 • Technisch lezen

 • Begrijpend lezen

 • Spelling

 • Werkwoordspelling

 • Nederlands als tweede taal

 • Rekenen

 • Cito-training