Tarieven voor 2020

(*) (incidenteel kortdurend telefonisch overleg en mailcontact is gratis)

Tijdens de schoolvakanties worden er geen lessen gegeven, maar op verzoek kan dit altijd.
Bij verhindering graag tijdig bericht. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd, worden in rekening gebracht.